Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Високогірна рослинність

КЛАС JUNCETEA TRIFIDI HADAČ IN KLIKA ET HADAČ 1944

Synonyms: Juncetea trifidi Hadač 1946 (art. 5); Caricetea curvulae Br.-Bl. 1948 (syntax. syn.).

Діагностичні види: Agrostis rupestris, Campanula alpina, Carex bigelowii, C. curvula, Festuca airoides, Helictotrichon versicolor, Hieracium alpinum, Homogyne alpinа, Huperzia selago, Juncus trifidus, Primula minima, Pulsatilla scherfelii, Senecio carpathicus.

Угруповання субальпійських і альпійських лук, пустищ, гірських тундр і гольцевих пустель, які формуються рослинами граміноїдного типу зі значною кількістю лишайників на силікатовмісних субстратах з кислою реакцією. 

Література: Чорней І.І., Якушенко Д.М., Куземко А.А. КЛАС JUNCETEA TRIFIDI HADAČ IN KLIKA ET HADAČ 1944. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 452.

.