Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Високогірна рослинність

КЛАС JUNCETEA TRIFIDI HADAČ IN KLIKA ET HADAČ 1944

Союз Juncion trifidi Krajina 1933

Cetrario-Festucetum airoidis Jenik 1961 corr. Malinovskiy et Krichfalushiy 2000

Synonyms: Cetrario-Festucetum supinae Jenik 1961 (art. 43).

Діагностичні види: Cetraria islandica, Festuca airoides.

Умови місцезростань: вершини хребтів, опуклі схили і сідловини в субальпійському та альпійському поясах на торф’янистих, дуже щебенистих ґрунтах у межах висот 1500—2060 м над р. м.

Поширення в Україні: Карпати.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6150). 

Література: Чорней І.І., Якушенко Д.М., Куземко А.А. Асоціація Cetrario-Festucetum airoidis Jenik 1961 corr. Malinovskiy et Krichfalushiy 2000. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 453.

.