Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Високогірна рослинність

КЛАС JUNCETEA TRIFIDI HADAČ IN KLIKA ET HADAČ 1944

Союз Potentillo ternatae-Nardion Simon 1958

Phleo alpini-Nardetum strictae Klika 1934

Synonyms: Nardetum montanum Sillinger 1933 (art. 34a); Soldanello montanae-Nardetum typicum Šomšák 1971 (syntax. syn.); incl. Narcisso-Nardetum strictae Krichfalushiy et Gendey 1987 (art. 2).

Діагностичні види: Antennaria dioica, Aposeris foetida, Carex cinerea, C. sempervirens, Cetraria islandica, Cladоnіa rangiferina, Crocus heuffelianus, Deschampsia cespitosa, Dicranum scoparium, Festuca picta, Homogyne alpina, Hylocomium splen­dens, Nardus stricta, Pleurozium schreberi, Polytrichum commune, Potentilla aurea, Rhytidiadelphus triquetrus, Soldanella hungarica, Thymus alpestris, Th. pulcherrimus, Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, V. vitis-idaea.

Умови місцезростань: у гірському поясі Східних Карпат на висотах 1100—1750 м над р. м., переважно на схилах помірної крутості (до 20°), південної або південно-західної, спорадично північної експозицій з добре розвинутими дерново-буроземними ґрунтами на карбонатних або силікатних породах. Як правило, ділянки, зайняті угрупованнями асоціації, помірно випасаються. Формуються на місці зведених гірських ялинових і букових лісів.

Поширення в Україні: Рахівський р-н Закарпатської обл., Путильський р-н Чернівецької обл., а також долина р. Боржава в Закарпатській обл.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6230). 

Література: Чорней І.І., Якушенко Д.М., Куземко А.А. Асоціація Phleo alpini-Nardetum strictae Klika 1934 . В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 454-455.

.