Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Хазмофітна рослинність

КЛАС THLASPIETEA ROTUNDIFOLII BR.-BL. 1948

Союз Arabidion caeruleae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926

Soldanello hungaricae-Salicetum kitaibelianae Coldea 1985

Діагностичні види: Salix retusa, Soldanella hungarica.

Умови місцезростань: стрімкі скелясті схили крутістю 15—30°, переважно північної експозиції у межах висот 1900—2060 м над р. м.

Поширення в Україні: Карпати (Чорногора).

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6170). Рідкісні ценози, ендемічні для Східних Карпат. Один із діагностичних видів синтаксону (Salix retusa) занесений до Червоної книги України. Високим ступенем константності відзначаються інші види Червоної книги України — Salix herbacea і Pulsatilla scherfelii. 

Література: Чорней І.І. Асоціація Soldanello hungaricae-Salicetum kitaibelianae Coldea 1985. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 425.

.