Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Хазмофітна рослинність

КЛАС THLASPIETEA ROTUNDIFOLII BR.-BL. 1948

Союз Arabidion caeruleae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926

Salicetum retuso-reticulatae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926

Діагностичні види: Salix retusa.

Умови місцезростань: виступи і полиці на стрімких скелястих схилах крутістю 40—60° у межах висот 1800—2000 м над р. м.

Поширення в Україні: Карпати (Чорногора, Свидовець).

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6170). Рідкісні реліктові ценози третинного періоду. Діагностичний вид синтаксону занесений до Червоної книги України.

Література: Чорней І.І. Асоціація Salicetum retuso-reticulatae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 425.

.