Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Чагарникова рослинність

КЛАС LONICERO-RUBETEA PLICATI HAVEMAN ET AL. IN STORTELDER ET AL. 1993

Synonyms: Salici-Franguletea Jurko 1964 p. p. (art. 2b); Betulo-Franguletea Passarge 1968 (phantom); Betulo-Franguletea Passarge in Passarge et G. Hofmann 1968 (art. 2b); Lonicero-Rubetea plicati Haveman, Schaminée et Stortelder in Haveman 1997 (art. 2b); Rubo plicati-Franguletea Weber 1999 (phantom).

Діагностичні види: Agrostis capillaris, Avenella flexuosa, Betula pendula, Calluna vulgaris, Galеopsis tetrahit, Frangula alnus, Holcus lanatus, H. mollis, Populus tremula, Rubus fruticosus agg., R. idaeus, Sorbus aucuparia, Vaccinium myrtillus.

Субатлантично-центральноєвропейські чагарникові зарості бордюрів і лісових прогалин на збіднених на поживні речовини піщаних ґрунтах. Оптимально розвиваються на помірнокислих ґлинисто-піщаних, піщаних та сухих торф’янистих ділянках з відносно стійким мікрокліматом, вимогливі до освітлення та чутливі до затоплення. Ценози часто є лінійними (бордюрними) елементами узлісь й окремими комплексами у межах великих галявин. В Україні угруповання класу поширені в лісовій і частково (на півночі) лісостеповій зонах.

Література: Фіцайло Т.В. КЛАС LONICERO-RUBETEA PLICATI HAVEMAN ET AL. IN STORTELDER ET AL. 1993. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 399.

.