Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Чагарникова рослинність

КЛАС LONICERO-RUBETEA PLICATI HAVEMAN ET AL. IN STORTELDER ET AL. 1993

Союз Lonicero-Rubion silvatici Tx. et Neumann ex Wittig 1977

Frangulo-Rubetum plicati Neumann in Tx. 1952

Synonyms: incl. Molinio-Franguletum Passarge in Passarge et Hofmann 1968; Agrostio-Franguletum Passarge in Passarge et Hofmann 1968; Agrostio-Populetum Passarge in Passarge et Hofmann 1968; Frangulo-Rubetum plicati Neumann in Tx. 1952 em. Oberd. 1983; Frangulo-Rubetum plicati Oberd. 1983.

Діагностичні види: Betula pendula, Frangula alnus, Holcus mollis, Populus tremula, Quercus robur, Rubus fruticosus agg., R. idaeus, Sorbus aucuparia.

Умови місцезростань: глинисто-піщані ґрунти, бідні і кислі, звичайно у просторово-динамічному комплексі з мішаними борами. Угруповання мають достатньо широку амплітуду за вологістю ґрунту.

Поширення в Україні: Полісся.

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Фіцайло Т.В. Асоціація Frangulo-Rubetum plicati Neumann in Tx. 1952. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 400.

.