Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Чагарникова рослинність

КЛАС LONICERO-RUBETEA PLICATI HAVEMAN ET AL. IN STORTELDER ET AL. 1993

Союз Lonicero-Rubion silvatici Tx. et Neumann ex Wittig 1977

Rubetum silvatici Weber in Pott 1995

Діагностичні види: Agrostis capillaris, Avenella flexuosa, Frangula alnus, Rubus nessensis, Rumex acetosella.

Умови місцезростань: ділянки із вологим мікрокліматом та помірнокислими, безвапняковими ґрунтами на лісових галявинах, узліссях та просіках.

Поширення в Україні: Полісся.

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Фіцайло Т.В. Асоціація Rubetum silvatici Weber in Pott 1995. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 401.

.