Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС CARPINO-FAGETEA SYLVATICAE JAKUCS EX PASSARGE 1968

Союз Lathyro laxifloro-Quercion petraeae Didukh 1996

Synonyms: Corno-Quercion petraeae Korzhenevsky 1982 (art. 3o, 5).

Діагностичні види: Carex cuspidata, Crataegus microphylla, Hieracium gentile, Laserpitium hispidum, Lathyrus laxiflorus, Luzula forsteri, Mespilus germanica, Potentilla micrantha, Viola sieheana.

Дубові ліси середнього лісового поясу Гірського Криму на коричнево-бурих і бурих ґрунтах. 

Література: Давидов Д.А., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Союз Lathyro laxifloro-Quercion petraeae Didukh 1996. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 365.

.