Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС CARPINO-FAGETEA SYLVATICAE JAKUCS EX PASSARGE 1968

Союз Lathyro laxifloro-Quercion petraeae Didukh 1996

Laserpitio hispidi-Quercetum petraeae Didukh 1996

Діагностичні види: Carex cuspidata, C. digitata, Convallaria majalis, Coronilla coronata, Epipactis helleborine, Laser trilobum, Potentilla micrantha.

Умови місцезростань: центральна частина північного та південного макросхилів на крутих (понад 20°) схилах висотою 450—800 м над р. м. з бурими змитими ґрунтами.

Поширення в Україні: Гірський Крим (Головне пасмо).

Синсозологічний статус: діагностичний вид Epipactis helleborine занесений до Червоної книги України. 

Література: Давидов Д.А., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Асоціація Laserpitio hispidi-Quercetum petraeae Didukh 1996. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 365.

.