Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС CARPINO-FAGETEA SYLVATICAE JAKUCS EX PASSARGE 1968

Союз Lathyro laxifloro-Quercion petraeae Didukh 1996

Poo sterilis-Quercetum petraeae Didukh 1996

Діагностичні види: Crataegus curvisepala, C. microphylla, Mespilus germanica, Pinus pallasiana, Vicia cassubica.

Умови місцезростань: найтепліші й найсухіші екотопи в середньому лісовому поясі південного, рідше — північного макросхилів, на висотах 500—800 м над р. м. на бурих щебенистих слаборозвинутих ґрунтах.

Поширення в Україні: Гірський Крим (Головне пасмо).

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Давидов Д.А., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Асоціація Poo sterilis-Quercetum petraeae Didukh 1996. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 365.

.