Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Псамофітна рослинність

КЛАС KOELERIO-CORYNEPHORETEA CANESCENTIS KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Koelerion glaucae Volk 1931

Synonyms: Helichrysion arenarii Tx. 1951 (syntax. syn.); Koelerio-Phleion phleoidis Korneck 1974 sensu Passarge 1979 (typo excl.).

Діагностичні види: Chondrilla juncea, Cladonia arbuscula, C. pyxidata, C. rangiformis, Helichrysum arenarium, Hieracium umbellatum, Kochia laniflora, Koeleria glauca, Oenothera rubricaulis, Otites borysthenicus, Plantago arenaria, Sedum rupestre.

Багатовидові угруповання слабозакріплених піщаних ґрунтів з нейтральною реакцією ґрунтового розчину, що формуються переважно на флювіогляціальних відкладах Центральної Європи і західних районах Східної Європи. 

Література: Дзюба Т.П., Дубина Д.В. Союз Koelerion glaucae Volk 1931. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 278.

.