Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Псамофітна рослинність

КЛАС KOELERIO-CORYNEPHORETEA CANESCENTIS KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Koelerion glaucae Volk 1931

Diantho borbasii-Agrostietum syreistschikovii Vicherek 1972

Діагностичні види: Agrostis vinealis, Crepis tectorum, Dianthus borbasii, Erophila verna, Herniaria polygama, Hieracium umbellatum, Kochia laniflora, Koeleria glauca, Otites borysthenicus, Pleconax subconica, Poa bulbosa, Psammophiliella muralis. 

Умови місцезростань: дернові ґрунти, що формуються на алювії в умовах лісової зони.

Поширення в Україні: заплава Поліського Дніпра.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 2330).

Література: Дзюба Т.П., Дубина Д.В. Асоціація Diantho borbasii-Agrostietum syreistschikovii Vicherek 1972. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 278-279.

.