Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Псамофітна рослинність

КЛАС KOELERIO-CORYNEPHORETEA CANESCENTIS KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Koelerion glaucae Volk 1931

Veronico dillenii-Secaletum sylvestris Shevchyk et Solomakha 1996

Synonyms: Artemisio dniproicae-Sedetum sexangularis Shevchyk et Solomakha in Shevchyk et al. 1996 (syntax. syn.); Sedo sexangulare-Festucetum Solomakha, Shevchyk et Senchylo 1997 (art. 10); incl. Centaureo borysthenicae-Festucetum beckeri sensu Shevchyk et Solomakha 1996 non Vicherek 1972; Festuco psammophilae-Koelerietum glaucae sensu Gal’chenko 2006 non Klika 1931.

Діагностичні види: Chondrilla juncea, Helichrysum arenarium, Hieracium umbellatum, Koeleria glauca, Oenothera rubricaulis, Otites borysthenicus, Plantago arenaria.

Умови місцезростань: дернові ґрунти, які формуються на алювіальних відкладах на островах та у заплаві р. Дніпро, а також у пониззях його приток, переважно в межах лісостепової зони.

Поширення в Україні: заплава Лісостепового Дніпра.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 2340). 

Література: Дзюба Т.П., Дубина Д.В. Асоціація Veronico dillenii-Secaletum sylvestris Shevchyk et Solomakha 1996. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 278.

.