Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Псамофітна рослинність

КЛАС KOELERIO-CORYNEPHORETEA CANESCENTIS KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Corynephorion canescentis Klika 1931

Synonyms: Spergulo-Corynephorion (Klika 1931) Passarge 1960 (art. 29); Filagini-Corynephorion Passarge 1960 (syntax. syn.); Dicrano-Cladinion Doing 1963; Caricion arenariae Doing 1974; Polytricho-Cornicularion Doing 1974; Sedo micranthi-Corynephorion canescentis Loiseau et Felzines 2004 (art. 2b); Miboro minimae-Corynephorion canescentis Loiseau et Felzines 2007 (syntax. syn.); Sedo micranthi-Corynephorion canescentis Loiseau et Felzines 2007 (syntax. syn.). 

Діагностичні види: Cetraria islandica, Cladonia arbuscula, C. cervicornis, C. coccifera, C. coniocraea, C. furcata, C. gracilis, C. mitis, C. rangiformis, Corynephorus canescens, Filago minima, Gypsophіla fastigiata, Jasione montana, Jurinea cyanoides, Peltigera didactyla, P. malacea, Thymus serpyllum.

Піонерні угруповання на слабозакріплених силікатних ґрунтах флювіогляціальних відкладів атлантичних і субатлантичних регіонів Західної, Центральної та Східної Європи.

Література: Дзюба Т.П., Дубина Д.В. Союз Corynephorion canescentis Klika 1931. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 276-277.

.