Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Псамофітна рослинність

КЛАС KOELERIO-CORYNEPHORETEA CANESCENTIS KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Corynephorion canescentis Klika 1931

Corynephoro-Silenetum tataricae Libbert 1931

Діагностичні види: Cladonia arbuscula, C. pyxidata, C. rangiformis, Scabiosa ochroleuca, Silene tatarica, Thymus serpyllum.

Умови місцезростань: схили борових терас річок на кислих слабозакріплених пісках.

Поширення в Україні: Полісся.  

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 2330).

Література: Дзюба Т.П., Дубина Д.В. Асоціація Corynephoro-Silenetum tataricae Libbert 1931. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 277-278.

.