Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Псамофітна рослинність

КЛАС KOELERIO-CORYNEPHORETEA CANESCENTIS KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Corynephorion canescentis Klika 1931

Corniculario aculeatae-Corynephoretum canescentis Steffen 1931

Synonyms: Spergulo morisonii-Corynephoretum canescentis Libbert 1933 (phantom); Thymo angustifolii-Corynephoretum canescentis Krippel 1954 (syntax. syn.); Spergulo vernalis-Corynephoretum canescentis Tx. (1928) 1955 (syntax. syn.); Veronico dillenii-Corynephoretum Passarge 1960; Helichryso-Jasionetum sensu Vorobyov et al. 1998 non Libbert 1940; Corniculario-Cladonietum mitis Krieger 1937 ex Krotoska et Tobolewski 1978; Artemisio campestris-Dianthetum borbasi Yakushenko 2004 (syntax. syn.).

Діагностичні види: Ceratodon purpureus, Cetraria aculeata, Cladonia coniocraea, C. furcata, C. uncialis, Corynephorus canescens, Filago minima, Hypochaeris radicata, Jasione montana, Rumex acetosella, Thymus serpyllum.

Умови місцезростань: кислі рухливі піски на флювіогляціальних відкладах Полісся. Поширені на річкових терасах, а також на алювіальних відкладах у заплавах великих річок на найвищих елементах рельєфу. Типові угруповання з домінуванням Corynephorus canescens і значною роллю у структурі фітоценозів лишайників, особливо роду Cladonia. Їх формуванню сприяє порушення місцезростань, зокрема під впливом випасання, рекреації тощо.

Поширення в Україні: Полісся.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 2330).

Література: Дзюба Т.П., Дубина Д.В. Асоціація Corniculario aculeatae-Corynephoretum canescentis Steffen 1931. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 277.

.