Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лучна рослинність

КЛАС MOLINIO-ARRHENATHERETEA TX. 1937

Союз Calthion palustris Tx. 1937

Synonyms: Carici-Calthion Doing 1963 (art. 2b); Caltho-Deschampsion cespitosae Passarge 1976 (syntax. syn.).

Діагностичні види: Bistorta officinalis, Caltha palustris, Carex cespitosa, Equisetum palustre, Galium palustre, Iris pseudacorus, Juncus effusus, Phalaroides arundinacea, Ranunculus acris, Scirpus sylvaticus, Symphytum officinale.

Найгігрофітніші угруповання мокрих і вологих лук класу, які приурочені до евтрофних й мезотрофних місцезростань з тривалим затопленням, мулистолучними мінеральними ґрунтами і близьким заляганням ґрунтових вод у субокеанічних регіонах Західної та субконтинентальних — Центральної і Східної Європи. 

Література: Куземко А.А. Союз Calthion palustris Tx. 1937. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. – С. 231.

.