Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лучна рослинність

КЛАС MOLINIO-ARRHENATHERETEA TX. 1937

Союз Calthion palustris Tx. 1937

Caricetum cespitosae Steffen 1931

Synonyms: Comaro-Caricetum cespitosae (Dagys 1932) Balátová-Tuláčková 1978 (syntax. syn.).

Діагностичні види: Carex cespitosa.

Умови місцезростань: плоскі неглибокі пониження (слабопроточні або непроточні), плоскі днища, нижні й середні частини пологих схилів міжгривних знижень, знижено-рівнинні ділянки, окраїни боліт притераcної та центральної частин річкових заплав. Угруповання формуються на ділянках з дерново-глейовими, мулувато-глейовими, торф’янисто-глейовими, торф’яно- та мулувато-болотними ґрунтами з ознаками опідзолювання. Ґрунтові води залягають на глибині до 0,5 м. 

Поширення в Україні: заплави Дніпра, Десни, Прип’яті, Сожу, Здвижу, Сейму (Полісся); Середнього Дніпра, Псли, Ворскли. Поза заплавами — у Лівобережному й Центральному Поліссі.

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Куземко А.А. Асоціація Caricetum cespitosae Steffen 1931. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. – С. 231-232.

.