Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лучна рослинність

КЛАС MOLINIO-ARRHENATHERETEA TX. 1937

Союз Calthion palustris Tx. 1937

Scirpetum sylvatici Ralsky 1931

Synonyms: Juncetum obtusifoliae (W. Koch 1926) Libbert 1932 p.p. (art. 30); Scirpetum sylvatici Eggler 1933 (art. 23); Scirpetum sylvatici Schwickerath 1944 (art. 31); Scirpetum sylvatici Knapp 1946 (art. 23); Angelico sylvestris-Scirpetum sylvatici Passarge 1955 (syntax. syn.); Junco fіliformis-Scirpetum Oberd. 1957 (syntax. syn.); Polygono-Scirpetum (Schwickerath 1944) Oberd. 1957 (syntax. syn.); Crepido-Juncetum subnodulosi (Libbert 1932) Passarge 1964 (art. 29a); Carici vulpinae-Juncetum effusi Goncharenko 2003 (syntax. syn.).

Діагностичні види: Scirpus sylvaticus.

Умови місцезростань: береги заплавних водойм і окраїни заплавних і терасових боліт на ділянках з мулисто-лучними та мулисто-торф’янистими ґрунтами.

Поширення в Україні: Карпати, заплави річок і вододіли Правобережного Лісостепу.

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Куземко А.А. Асоціація Scirpetum sylvatici Ralsky 1931. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. - Київ: Наукова думка, 2019. – С. 231.

.