Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Carici-Rumicion hydrolapathi Passarge 1964

Synonyms: Oenanthion aquaticae Hejný ex Neuhäusl 1959 (art. 3f); Cicution virosae Hejný 1960 (art. 1); Cicution virosae Hejný ex Segal in Westhoff et Den Held 1969 (syntax. syn.); Cicution virosae Hejný ex Succow 1974 (art. 31); Oenanthion aquaticae Hejný ex Balátová-Tuláčková et al. 1993 (art. 29).

Діагностичні види: Calla palustris, Carex pseudocyperus, Cicuta virosa.

Угруповання акумулятивної зони евтрофних стариць та озер, що заростають на мулистих і мулисто-торф’янистих донних відкладах. Ценози часто утворюють плави на перших стадіях заболочування водойм.

.