Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Carici-Rumicion hydrolapathi Passarge 1964

Cicuto virosae-Caricetum pseudocyperi Boer et Sissingh in Boer 1942

Synonyms: Caricetum pseudocyperi Soó 1927 p. p. (art. 7); Caricetum pseudocyperi Boer 1942; Rumici hydrolapathi-Caricetum paniculatae («Succow 1988») sensu Schubert et al. 2001 (phantom); Cicuto-Calletum Schamineé et Weeda in Weeda et al. 1995 p. min. p., non: Carici pseudocyperi-Menyanthetum Soó 1955.

Діагностичні види: Carex pseudocyperus, Cicuta virosa.

Умови місцезростань: мілководдя водойм, що заростають, прибережні смуги заток (де утворюють плави діаметром 1—2 м) з мулисто-торф’янистими донними відкладами і товщею води 10—50 см; тривалозаливні рівнинні ділянки заплав.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп (басейни річок Південний Буг (річки Згар, Рів, Соб, Гірський Тікич)), Дніпро (мілководдя Канівського і Кременчуцького водосховищ), Сіверський Донець (Вовча, Мож, Печенізьке водосховище), Західний Буг, Степ (придунайські озера, Кілійське гирло р. Дунай), Передкарпаття (верхів’я річок Дністер, Прут), Закарпатська рівнина — спорадично.

Синсозологічний статус: не має.

.