Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Бріофітна рослинність

КЛАС HYLOCOMIЕTEA SPLENDENTIS GILLET EX MARSTALLER 1992

Союз Eurhynchion striati Waldheim 1944

Діагностичні види: Eurhynchium angustirete, E. striatum, Plagiomnium undulatum.


Бріоугруповання широколистих ксеромезофітних лісів на сірих лісових ґрунтах, переважно в затінених екотопах.

.