Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Бріофітна рослинність

КЛАС HYLOCOMIЕTEA SPLENDENTIS GILLET EX MARSTALLER 1992

Союз Eurhynchion striati Waldheim 1944

Plagiomnietum undulati Gapon 2010

Діагностичні види: Plagiomnium undulatum.
Умови місцезростань: дубові, дубово-грабові, іноді — кленово-липово-дубові ліси на сірих лісових і сірих опідзолених ґрунтах у мезогігрофітних сціофітних умовах.
Поширення в Україні: спорадично в Лісостепу. Ймовірне знаходження у всіх природних зонах у відповідних екотопах.
Синсозологічний статус: не має.

.