Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Бріофітна рослинність

КЛАС HYLOCOMIЕTEA SPLENDENTIS GILLET EX MARSTALLER 1992

Союз Eurhynchion striati Waldheim 1944

Eurhynchietum striati Wiśniewski 1930

Діагностичні види: Cirriphylum piliferum, Eurhynchium angustirete, E. striatum.
Умови місцезростань: широколисті, переважно буково-дубові та дубово-грабові ліси на сірих лісових ґрунтах у гігромезофітних сціофітних умовах.
Поширення в Україні: Поділля. Ймовірно, в інших західних регіонах України на рівнині та в Карпатах.
Синсозологічний статус: рідкісна в межах Лісостепу України.

.