Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Phalaridion arundinaceae Kopecký 1961

Synonyms: Rumici-Phalaridion Kopecký (1961) 1968 (art. 29).

Діагностичні види: Carex buekii, Phalaroides arundinacea, Poa trivialis.

Гігрофітні й мезогігрофітні угруповання прибережних ділянок водойм з супіщаними і суглинистими ґрунтами, які зазнають підтоплення паводковими водами.

.