Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Phalaridion arundinaceae Kopecký 1961

Phalaridetum arundinaceae Libbert 1931

Synonyms: Phalaroidetum arundinaceae (Koch 1926 n. n.) Libbert 1931.

Діагностичні види: Phalaroides arundinacea.

Умови місцезростань: тривалозаливні зниження прируслових, рідше — центральних частин заплав річок з торф’яно-болотними й алювіальними лучноболотними ґрунтами з глибиною залягання ґрунтових вод 0,4—0,5 м в умовах тимчасового підтоплення, а також береги евтрофних водойм з піщаними донними відкладами, незначною або відсутньою течією.

Поширення в Україні: заплави Дніпра та річок його басейну (Сейм, Псел, Ворскла, Сула, Рось), річки Південний Буг, Дністер, Прут, Західний Буг, гирлова частина р. Дунай.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6450).

.