Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС STELLARIETEA MEDIAE TX. ET AL. IN TX. 1950

Союз Polygono-Chenopodion Koch 1926

Діагностичні види: Chenopodium album, Cirsium arvense, C. setosum, Tripleurospermum inodorum.


Угруповання зернових культур нітрифікованих ділянок степової, рідше — лісостепової зон України, зрошуваних просапних культур Степового Криму на чорноземах звичайних, південних та піщаних ґрунтах.

.