Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС STELLARIETEA MEDIAE TX. ET AL. IN TX. 1950

Союз Polygono-Chenopodion Koch 1926

Ambrosio artemisiіfoliae-Cirsietum setosi Marjushkina et Solomakha 1985

Діагностичні види: Ambrosia artemisiifolia, Cirsium arvense, C. setosum, Medicago lupulina.
Умови місцезростань: угруповання зернових, зрошуваних просапних культур, а також зріджені посіви та ділянки без польових культур на звичайних малогумусних південних чорноземах.
Поширення в Україні: степова зона та Степовий Крим.
Синсозологічний статус: не має.

.