Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС STELLARIETEA MEDIAE TX. ET AL. IN TX. 1950

Союз Polygono-Chenopodion Koch 1926

Cirsietum setosi (Shelуag-Sosonko et al. 1986) T. Solomakha et al. 1986

Synonyms: Cirsium setosum comm. Shelуag-Sosonko 1986 (art. 3c); Cirsietum setosi Shelуag-Sosonko et al. 1986 (art. 1).


Діагностичні види: Cirsium arvense, C. setosum.
Умови місцезростань: прилеглі до оброблюваних земель ділянки, забудовані території, пасовища, угруповання зернових, зернобобових, просапних культур на південних, типових, звичайних чорноземах, каштанових солонцюватих, дернових піщаних ґрунтах.
Поширення в Україні: лісостепова і степова зони, Степовий Крим.
Синсозологічний статус: не має.

.