Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС STELLARIETEA MEDIAE TX. ET AL. IN TX. 1950

Союз Amarantho blitoidis-Echinochloion cruris-galli Solomakha 1988

Synonyms: Amarantho blitoidis-Solanion zelenetzkii Bagrikova 1997 (art. 3b).


Діагностичні види: Amaranthus blitoides, Solanum nigrum, S. zelenetzkii, Xanthium strumarium.


Угруповання просапних культур, садів, виноградників, попередників рису (люцерни, вівса), декоративних насаджень на південних чорноземах, коричневих, бурих гірсько-лісових та каштанових ґрунтах, частіше на зрошуваних угіддях степової зони України, Степового та Південнобережного Криму.

.