Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС STELLARIETEA MEDIAE TX. ET AL. IN TX. 1950

Союз Amarantho blitoidis-Echinochloion cruris-galli Solomakha 1988

Amarantho retroflexi-Echinochloetum cruris-galli Bagrikova 2005

Діагностичні види: Amaranthus retroflexus, Echinochloa crusgalli, Solanum nigrum.
Умови місцезростань: угруповання просапних культур, виноградників, садів на зрошуваних угіддях, чорноземах південних, солонцюватих та каштанових ґрунтах.
Поширення в Україні: Присивашшя, північно-західна частина Cтепового Криму.
Синсозологічний статус: не має.

.