Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС STELLARIETEA MEDIAE TX. ET AL. IN TX. 1950

Союз Amarantho blitoidis-Echinochloion cruris-galli Solomakha 1988

Amarantho albi-Echinochloetum cruris-galli Solomakha 1988

Діагностичні види: Amaranthus albus, A. blitoides, Echinochloa crusgalli, Solanum nigrum.
Умови місцезростань: агрофітоценози просапних культур, попередників рису (люцерни) на чорноземах південних, супіщаних, дерново-піщаних та каштанових ґрунтах.
Поширення в Україні: середня й південна смуги степової зони.
Синсозологічний статус: не має.

.