Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС STELLARIETEA MEDIAE TX. ET AL. IN TX. 1950

Союз Galeopsion bifidae Abramova in Mirkin et al. 1985

Synonyms: Papaverion rhoeadis Solomakha 1985 (syntax. syn.); Papaverion rhoeadis Solomakha 1987 (syntax. syn.); Stachyion palustris Kireeva 1988.


Діагностичні види: Anagallis arvensis, Euphorbia peplus, Galium aparine, Papaver rhoeas, Stellaria media.


Агрофітоценози зернових культур на сірих лісових, рідше — дерново-карбонатних ґрунтах лісової та лісостепової зон Cхідної Європи.

.