Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС STELLARIETEA MEDIAE TX. ET AL. IN TX. 1950

Союз Galeopsion bifidae Abramova in Mirkin et al. 1985

Apero spicae-venti-Papaveretum rhoeadis Solomakha 1987

Діагностичні види: Anagallis arvensis, Apera spica-venti, Papaver rhoeas.
Умови місцезростань: агрофітоценози зернових культур на сірих лісових опідзолених ґрунтах.
Поширення в Україні: західна частина Правобережного Полісся.
Синсозологічний статус: не має.

.