Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС STELLARIETEA MEDIAE TX. ET AL. IN TX. 1950

Союз Galeopsion bifidae Abramova in Mirkin et al. 1985

Euphorbio peplі-Chenopodietum albi Solomakha 1988

Діагностичні види: Anagallis arvensis, Chenopodium album, Euphorbia peplus, Myosotis arvensis.
Умови місцезростань: агрофітоценози зернових культур на дерново-карбонатних і сірих лісових ґрунтах.
Поширення в Україні: лісова, рідше — лісостепова зони.
Синсозологічний статус: не має.

.