Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС ROBINIETEA JURKO EX HADAČ ET SOFRON 1980

Союз Sambuco-Salicion capreae Tx. et Neumann ex Oberd. 1957

Діагностичні види: Betula pendula, Salix caprea, S. silesiaca, Sambucus nigra, S. racemosa, Sorbus aucuparia.


Спонтанні чагарникові угруповання на вирубках, післявітровальних ділянках та лісосіках на вологих і помірно багатих ґрунтах.

.