Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС ROBINIETEA JURKO EX HADAČ ET SOFRON 1980

Союз Sambuco-Salicion capreae Tx. et Neumann ex Oberd. 1957

Sambucetum racemosae Noirfalise in Lebrun et al. ex Oberd. 1973

Synonyms: Senecioni-Sambucetum Noirfalise in Lebrun et al. 1949; Bryo argentei-Sambucetum racemosae Jehlik 1971.
Діагностичні види: Corylus avellana, Rubus idaeus, Sambucus nigra, S. racemosa, Urtica dioica.
Умови місцезростань: ділянки на місці вирубаних широколистих і мішаних лісів з дерново-підзолистими ґрунтами середньої зволоженості.
Поширення в Україні: Карпати, Полісся, Лісостеп.
Синсозологічний статус: не має.

.