Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС ROBINIETEA JURKO EX HADAČ ET SOFRON 1980

Союз Sambuco-Salicion capreae Tx. et Neumann ex Oberd. 1957

Salicetum capreae Schreier 1955

Synonyms: Chamerion angustifolium-Salix caprea-Ges. Oberd. 1957 prov. (art. 3b); Epilobio-Salicetum capreae (Oberd. 1957) Oberd. et al. 1967.
Діагностичні види: Betula pendula, Populus tremula, Salix caprea, Urtica dioica.
Умови місцезростань: ділянки на місці дубових, дубово-грабових і букових лісів з вологими і помірно багатими ґрунтами.
Поширення в Україні: Карпати, Полісся, Лісостеп.
Синсозологічний статус: не має.

.