Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Літоральна рослинність

КЛАС CRITHMO-STATICETEA BR.-BL. IN BR.-BL. ET AL. 1952

Союз Elytrigio bessarabicae-Lactucion tataricae Korzhenevsky ex Didukh et Mucina in Mucina et al. 2016

Synonyms: Lactuco tataricае-Elytrigion bessarabicae Korzhenevsky et Kliukin 1990 (art. 1); Lactuco tataricае-Elytrigion bessarabicae Korzhenevsky 2001 (art. 5).


Діагностичні види: Astrodaucus littoralis, Atriplex prostrata s. l., Crithmum maritimum, Elytrigia bessarabica, Lactuca tatarica.


Угруповання кліфів i валунно-галькових пляжів, складених щільними карбонатними породами на території Криму.

.