Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Літоральна рослинність

КЛАС CRITHMO-STATICETEA BR.-BL. IN BR.-BL. ET AL. 1952

Союз Elytrigio bessarabicae-Lactucion tataricae Korzhenevsky ex Didukh et Mucina in Mucina et al. 2016

Lactuco tataricae-Elytrigietum bessarabicae Korzhenevsky et Klyukin in Korzhenevsky 2001 nom. inval (art. 5)

Synonyms: Lactuco tataricae-Elytrigietum bessarabicae Korzhenevsky et Klyukin 1990 (art. 2a).
Діагностичні види: Elytrigia bessarabica, Lactuca tatarica.
Умови місцезростань: тилові частини пляжів з роздробленими щільними породами.
Поширення в Україні: Південний берег Криму.
Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 1220). Діагностичним видом синтаксону є причорноморський субендем Elytrigia bessarabica. У складі угруповань беруть участь занесені до Європейського Червоного списку Asparagus litoralis і Crambe aspera, Червоної книги України та Червоної книги Чорного моря — Crambe pontica, Astrodaucus littoralis, Glaucium flavum.
 

.