Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Літоральна рослинність

КЛАС CRITHMO-STATICETEA BR.-BL. IN BR.-BL. ET AL. 1952

Союз Elytrigio bessarabicae-Lactucion tataricae Korzhenevsky ex Didukh et Mucina in Mucina et al. 2016

Crithmo-Elytrigietum bessarabicae Korzhenevsky et Klyukin in Korzhenevsky 2001

Synonyms: Crithmo-Elytrigietum bessarabicae Korzhenevsky et Klyukin 1990 (art. 2a).
Діагностичні види: Crithmum maritimum, Elytrigia bessarabica.
Умови місцезростань: тилові частини пляжів узбереж Чорного моря, складені щільними карбонатними породами (переважно вапняками).
Поширення в Україні: Південний берег Криму.
Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 1220). Діагностичними видами синтаксону є занесений до Червоної книги України Crithmum maritimum і причорноморський субендем Elytrigia bessarabica. У складі угруповань також беруть участь занесені до Європейського Червоного списку Asparagus litoralis і Crambe aspera, Червоної книги України та Червоної книги Чорного моря — Crambe pontica, Astrodaucus littoralis, Euphorbia paralias, Glaucium flavum.

.