Український геоботанічний сайт

Біотопи України

Б. БОЛОТНІ БІОТОПИ

Б1 Болота, що формуються по берегах джерел та струмків

Б1.1 Приструмкові трав'яні болота на невапнякових субстратах

.