Український геоботанічний сайт

Біотопи України

Б. БОЛОТНІ БІОТОПИ

Б1 Болота, що формуються по берегах джерел та струмків

Б1.1 Приструмкові трав'яні болота на невапнякових субстратах

Б1.1.2 М’яководні лісові джерела та струмки / Soft-water forest springs and streams

EUNIS: C2.11 Soft water springs / М’яководні джерела.

Резолюція 4 Бернської конвенції:

Додаток I Оселищної Директиви:

UkrBiotop:

Зелена книга України:

Синтаксономія: Montio-Cardaminetea Br.-Bl. et Tx. ex Klika et Hadać 1944, Cardamino-Chrysosplenietalia Hinterlang 1992, Caricion remotae Kastner 1941

Характерні види: вищі судинні рослиниCaltha palustris, Cardamine amara, Carex remota, C. pendula, Chrysosplenium alternifolium, Veronica beccabunga; мохоподібніBryum pseudotriquetrum, Conocephalum conicum. Всього характерних видів – 8; порогове значення – 4.

Структура: домінанти трав’яного ярусу – Caltha laeta, Cardamine amara, Carex remota, Chrysosplenium alternifolium, Ranunculus repens, Stellaria alsine; домінанти мохово-лишайникового ярусуBrachythecium rivulare, Rhizomnium punctatum.

Екологічна характеристика. У складі біотопу специфічні угруповання з переважанням мохів та низькорослих судинних рослин, поширені біля виходів джерел або вирівняних водами русел потоків у гірській смузі. Розвиваються в неглибокій (5–15 см) протічній воді на намитому ґрунті тільки з одним неглибоким горизонтом, бідним на органічні рештки, які постійно вимиваються проточними водами нейтральної або слабокислої реакції. Часто трапляються у невеличких вимочках та заглибинах з багнистими ґрунтами у пониженнях серед лісових угруповань. Займають ділянки площею 10–20 м², але за сприятливих умов при замуленні джерел і розливі вод на більших вирівняних поверхнях площі ценозів досягають 200–300 м² і більше.

Поширення: в Європі – Альпійський біогеографічні регіон; в Україні – Карпатсько-Альпійська гірська провінція.

Репрезентативність: А. Ступінь збереженості: В.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги України – не виявлені; з Резолюції 6 Бернської конвенції – не виявлені; з додатків II, IV Оселищної Директиви – не виявлені.

Загрози: зміна гідрологічного режиму внаслідок вирубування лісів.

Менеджмент: стабільний в умовах невтручання.

Автори: І.І. Чорней, Д.М. Якушенко, Р.Я. Кіш.

.