Український геоботанічний сайт

Біотопи України

В. КОНТИНЕНТАЛЬНІ ВОДОЙМИ ТА ВОДОТОКИ

В3 Водотоки

В3.2 Мезотрофні та евтрофні водотоки

.