Український геоботанічний сайт

Біотопи України

В. КОНТИНЕНТАЛЬНІ ВОДОЙМИ ТА ВОДОТОКИ

В3 Водотоки

В3.2 Мезотрофні та евтрофні водотоки

В3.2.1 Мезотрофні та евтрофні водотоки зі швидкою течією / Mesotrophic and eutrophic fast, turbulent watercourses

EUNIS: C2.27 Mesotrophic vegetation of fast flowing streams / Мезотрофна рослинність швидких водотоків; С2.28 Eutrophic vegetation of fast flowing streams / Евтрофна рослинність швидких водотоків.

Резолюція 4 Бернської конвенції: С2.1А Mesotrophic vegetation of spring brooks / Мезотрофна рослинність струмків; С2.1В Eutrophic vegetation of spring brooks /Евтрофна рослинність струмків; С2.27 Mesotrophic vegetation of fast flowing streams / Мезотрофна рослинність швидких водотоків; С2.28 Eutrophic vegetation of fast flowing streams / Евтрофна рослинність швидких водотоків.

Додаток І Оселищної Директиви: 3260 Water courses of plain to montane levels with the Ranunculion fluitantis and Callitricho-Batrachion vegetation / Водотоки від рівнинних до гірських поясів з рослинністю Ranunculion fluitantis та Callitricho-Batrachion.

UkrBiotop: С1.222 Евгідатофітові угруповання водойм зі швидкою течією з Batrachium fluitans (частково).

Зелена книга України: частково 138. Угруповання формації водяного жовтецю плаваючого (Batrachieta fluitantis).

Синтаксономія: Potamogetonetea Klika in Klika et Novák 1941, Callitricho hamulatae-Ranunculetalia aquatilis Passarge ex Theurillat in Theurillat et al. 2015, Batrachion fluitantis Neuhäusl 1959; Platyhypnidio-Fontinalietea antipyreticae Philippi 1956, Leptodictyetalia riparii Philippi 1956, Fontinalion antipyreticae W. Koch 1936.

Характерні види: вищі судинні рослиниBatrachium fluitans, B. trichophyllum, Callitriche cophocarpa, C. hamulata, Myriophyllum verticillatum; мохоподібні Fontinalis antipyretica, Rhynchostegium riparioides; водоростіBatrachospermum moniliforme, Hildenbrandia rivularis, Lemanea fluviatilis, Paralemanea catenata. Всього характерних видів – 11, порогове значення – 2.

Структура: домінанти трав’яного ярусу – Batrachium trichophyllum, Berula erecta, Butomus umbellatus, Callitriche cophocarpa, Myriophyllum verticillatum, Nasturtium officinale, Potamogeton crispus, P. nodosus, P. perfoliatus, Sagittaria sagittifolia, Sparganium emersum; домінанти мохово-лишайникового ярусу – Fontinalis antipyretica, Rhynchostegium riparioides, Scapania undulata; водорості – Batrachospermum moniliforme, Hildenbrandia rivularis, Lemanea fluviatilis, Paralemanea catenata.

Екологічна характеристика. Біотоп формують маловидові одно- та двоярусні угруповання, утворені вкоріненими видами рослин та розміщені уздовж головного русла в проточних водах струмків, каналів, річок (переважно в середній та нижній течії) та у постійних чи тимчасових водоймах з проточною водою. У них переважають види, занурені в товщу води (або частково плаваючі на поверхні), які утворюють мозаїчні угруповання. Аспект і структура рослинності залежить в значній мірі від характеру річкового ложа, форми берегової смуги та сили течії. Характер рослинності може істотно змінюватись також протягом року, в залежності від рівня води й швидкості течії і може як повністю покривати поверхню водного плеса, так і тривалий час (у разі піднесення рівня води) повністю знаходитись під водою. Ценози поширені в мезотрофних та мезоевтрофних водоймах зі слабокислою, чи нейтральною реакцією води та приурочені здебільшого до мулисто-піщаних, рідше піщаних, чи кам’янистих, донних відкладів водойм.

Поширення: в Європі – Бореальний, Континентальний та Альпійський біогеографічні регіони; в Україні – спорадично в Європейській широколистянолісовій області та Карпатсько-Альпійській провінції, зрідка в Лісостеповій підобласті Євразійської степової області та Евксинській провінції.

Репрезентативність: А. Ступінь збереженості: В.

Присутність рідкісних та зникаючих видів: з Червоної книги УкраїниBatrachium fluitans; з Резолюції 6 Бернської конвенції – не виявлені; з додатків ІІ і IV Оселищної Директиви – не виявлені.

Загрози: зміна гідрологічного режиму внаслідок зарегулювання природних русел річок, одамбування, забруднення та евтрофікація водойм. Біотоп є чутливим до будь-якого втручання й зміни гідрологічного режиму.

Менеджмент: збереження природного режиму річок, попередження забруднення та евтрофізації водойм.

Автор: Л.М. Борсукевич.  

.