Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Високогірна рослинність

КЛАС SALICETEA HERBACEAE BR.-BL. 1948

Союз Festucion picturatаe Krajina 1933 corr. Dúbravcová 2007

Potentillo-Polytrichetum communis Malinovskiy et Krichfalushiy 2000

Діагностичні види: Potentilla aurea, Polytrichum commune.

Умови місцезростань: вирівняні вологі й заболочені ділянки у нижній та середній частинах субальпійського поясу в межах висот 1350—1750 м над р. м.

Поширення в Україні: Карпати (Ґорґани, Чорногора, Свидовець, Боржава).

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6150). Ендемічна для Східних Карпат асоціація. 

Література: Чорней І.І., Якушенко Д.М. Асоціація Potentillo-Polytrichetum communis Malinovskiy et Krichfalushiy 2000. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 450.

.