Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Високогірна рослинність

КЛАС SALICETEA HERBACEAE BR.-BL. 1948

Союз Festucion picturatаe Krajina 1933 corr. Dúbravcová 2007

Festucetum picturatae Krajina 1933 corr. Malinovskiy et Krichfalushiy 2000

Synonyms: Festucetum pictae Krajina 1933 (art. 43).

Діагностичні види: Festuca picturata.

Умови місцезростань: прихребтові вирівняні ділянки північно-східної експозиції у верхній частині субальпійського і альпійського поясів у межах висот 1650—1920 м над р. м. на дрібнощебенистих і вологих ґрунтах. 

Поширення в Україні: Карпати (Чорногора, Свидовець, Мармароські гори).

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6150). Ендемічна для Карпат асоціація. Високим ступенем константності відзначається загальнокарпатський ендемічний вид Thymus pulcherrimus. 

Література: Чорней І.І., Якушенко Д.М. Асоціація Festucetum picturatae Krajina 1933 corr. Malinovskiy et Krichfalushiy 2000. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 449-450.

.