Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Хазмофітна рослинність

Клас DRYPIDETEA SPINOSAE QUÉZEL 1964

Союз Elytrigio nodosae-Rhoion coriariae Korzhenevsky et Ryff ex Didukh et Mucina 2014

Seselio dichotomi-Rhoetum coriariae Didukh et Mucina 2014

Synonyms: Meliloto taurici-Seselietum dichotomi Korzhenevsky et Ryff 2002 (art. 3o, 5) (syntax. syn.).

Діагностичні види: Centaurea caprina, Dactylis glomerata, Melilotus tauricus, Scrophularia bicolor, Seseli dichotomum.

Умови місцезростань: денудаційні схили від східних до південно-західних експозицій крутістю 20—40° на глинистих сланцях середньої юри на висоті 230—300 м над р. м. в околицях Верхнього Кастрополя. Відслонення глинистих сланців у цьому районі знаходяться безпосередньо під вапняковими обривами АйПетринської яйли і підживлюються карбонатними водами, що сприяє зростанню кальцефільних видів.

Поширення в Україні: західна частина Південного берега Криму, територія Ялтинської міськради. Вузьколокальна асоціація, яка описана в околицях Верхнього Кастрополя (смт Берегове).

Синсозологічний статус: асоціація рідкісна. Біотопи її угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 8140). Серед діагностичних видів асоціації та видів, які відзначаються високим ступенем константності, — кримські та кримсько-кавказькі ендеміки (Elytrigia nodosa, Seseli dichotomum, Lamyra echinocephala, Scutellaria orientalis та ін.), і види, які занесено до Червоного списку МСОП (Rhus coriaria) і Червоної книги України (Centaurea caprina). 

Література: Рифф Л.Е. Асоціація Seselio dichotomi-Rhoetum coriariae Didukh et Mucina 2014. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 433-434.

.