Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Хазмофітна рослинність

Клас DRYPIDETEA SPINOSAE QUÉZEL 1964

Союз Elytrigio nodosae-Rhoion coriariae Korzhenevsky et Ryff ex Didukh et Mucina 2014

Melico tauricae-Rhoetum coriariae Didukh et Mucina 2014

Synonyms: Rapistro rugosi-Melicetum tauricae Korzhenevsky et Ryff 2002 (art. 3k, 3o, 5, 29b).

Діагностичні види: Cotinus coggygria, Lolium loliaceum, Melica taurica, Rapistrum rugosum.

Умови місцезростань: денудаційні схили переважно південно-східної та південної експозицій, крутістю 30—45°, на приморських обривах (висотою 3—30 м над р. м.), що утворилися на відслоненнях щільних глинистих сланців таврійської серії та середньої юри у центральній та західній частинах Південного берега Криму. В аргіліто-алевроліто-пісковиковому фліші переважають за потужністю прошарки пісковику, іноді сильно зім’яті у складки внаслідок дії в минулому тектонічних і вулканічних процесів.

Поширення в Україні: центральна і західна частини Південного берега Криму, територія Алуштинської та Ялтинської міськрад.

Синсозологічний статус: асоціація рідкісна. Біотопи її угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№8140). До складу асоціації, у тому числі до блоку діагностичних видів і видів, які відзначаються високим ступенем константності, входять кримські ендеміки та кримсько-кавказько-малоазійські елементи (Elytrigia nodosa, Lamyra echinocephala, Seseli gummiferum та ін.), середземноморські види на північній межі ареалу (Lolium loliaceum, Melilotus tauricus) і види, занесені до Червоного списку МСОП (Rhus coriaria) і Червоної книги України (Glaucium flavum). 

Література: Рифф Л.Е. Асоціація Melico tauricae-Rhoetum coriariae Didukh et Mucina 2014. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 433.

.